Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


iot

IoT - Internet of Things

Internet of Things (IoT) er en samlebetegnelse for teknologier i en global infrastruktur i informationssamfundet, der gør det muligt at netværke fysiske og virtuelle objekter med hinanden og få dem til at arbejde sammen gennem informations- og kommunikationsteknologier.

Intelligent pære - IoT

Funktioner implementeret med teknologier i „Internet of Things“ muliggør interaktion mellem mennesker og alle elektroniske systemer, der er sat sammen via IT-netværk (fx. Zigbee) og kan støtte menneskers aktiviteter. De stadig mindre indlejrede computere skal støtte mennesker uden at distrahere eller endda bemærke dem. Fx. som miniaturiserede computere, såkaldte wearables, integreret direkte i tøj med forskellige sensorer.

RFID

Automatisk identifikation ved hjælp af RFID ses ofte som grundlaget for tingenes internet. Imidlertid kan denne teknologi kun ses som én pioner for tingenes internet, da der ikke er nogen mulighed for direkte kommunikation via internetprotokoller. Komponenter som sensorer og aktuatorer udvider funktionaliteten ved at registrere tilstande eller udføre handlinger.

Home Assistant

Raspberry Pi Zero - IoT

Med Home Assistant er det muligt at automatisere og styre eget hjem med gratis og open-source software plus via hardware, fx. Raspberry Pi på samme måde som Google Home, Apple HomeKit & Amazon Alexa. Der opnås den klare fordel med Home Assistant, at softwaren + hardware (Raspberry Pi) kan styre eksterne enheder fra mange forskellige producenter, og ikke kun dem der passer til et bestemt stykke kommercielt software & hardware plus tilhørende app, som det fx. er gældende for Google Home, Apple HomeKit & Amazon Alexa. Ved anvendelse af Home Assistant gemmes egne vitale data lokalt i egen husstand og er ikke placeret ude hos kæmpe kommercielle internationale virksomheder, som kan sælge disse data videre til deres kunder el. lign.

iot.txt · Sidst ændret: 2023/01/26 13:03 af Klaus Kristensen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki