start

Open source software + hardware = IoT-projekter

Dette website: wiki.kristensen.it er en form for wikipedia om anvendelse af prisbillig hardware og open source + free software til at udvikle intelligente IT-systemer i almindelighed og IoT-systemer (Internet of Things) i særdeleshed. Det er tanken, at denne wiki skal bruges som vidensdatabase for faget: Teknikfag A - Digitalt design og udvikling (DD&U) ved gymnasieuddannelsen HTX, Grindsted Gymnasie- & Erhvervsskole. Temaer valgt for faget er: Robotter og Intelligente systemer.

Raspberry Pi 2 webserver + én router i baggrunden Sitet er hostet på egen web-server - én Raspberry Pi 2 Model B Version 1.1 2014 indeholdende 1 Gb SDRAM, 32 Gb microSD-kort (class 10) som harddisk, ARM Cortex-A7 Quad Core Processor 900 Mhz (600 Mhz) med kernetemperatur på ca. 40ºC / 50ºC (lodret / vandret placering) ved drift med rumtemperatur på 20ºC + free software: Raspberry Pi OS 32 bit (én Linux-distribution der tidligere hed Raspian), Apache webserver, PHP, DokuWiki + diverse free programmel indenfor sikkerhed.

Haves ideer til nyttige IT-systemer og / eller IoT-projekter, der kan udvikles under disse forhold, da kontakt underviser og eneste redaktør af denne wiki - der er uddannet svagstrømsingeniør, og har undervist i 20 år ved teknisk gymnasium (HTX) i fagene: Matematik B, Fysik B, IT B, Programmering C, Kommunikation/IT C, Erhvervsøkonomi C, Teknologi B, Teknikfag A (Mekatronik) og fra sommeren 2020 også i Teknikfag A (Digitalt design og udvikling), som denne wikipedia omhandler.

Virksomheden VIBER Er tidligere medejer af et mindre IT-firma, som softwareudvikler og -tester af programmel til støtte ved økonomistyring og regnskab i små og mellemstore virksomheder. Gennem deltagelse i udviklingen af den teoretiske model: TANTALUS-modellen, som produkterne bygger på, er opnået en god forståelse af virksomhedsøkonomi og økonomistyring og har undervist i disse emner.

Efter at have set biograffilmen Wargames og erhvervelsen af en britisk computer ZX Spectrum - begge dele i året 1983 - blev en stærk og livslang interesse for og anvendelse af computerteknologi grundlagt.

Billedmaterialet på denne wiki er enten egenproduceret eller hentet fra websites som: Pixabay.com o. lign., hvor ophavsrethavere har afgivet copyright / ophavsretten på billeder til offentligheden, dvs. at der ikke skal søges om tilladelse ved brug eller kreditere fotografen - selv ikke hvis materialet anvendes kommercielt.

start.txt · Sidst ændret: 2022/07/15 20:13 af Klaus Kristensen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki