Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


fpc_lazarus

Lazarus & FPC (Free Pascal)

Lazarus er et gratis visuelt integreret udviklingsmiljø (IDE) for hurtig softwareudvikling (RAD) på tværs af platforme som: PC (Windows/Linux), Mac, Raspberry Pi, Android, iOS mf. til applikationsudvikling ved hjælp af Free Pascal-compileren (FPC). Se billeder af udviklingsmijøer for Free Pascal Compiler og Lazarus for de mange operativsystem-platforme (OS).

Lazarus er en Delphi-kompatibel IDE-platform til Free Pascal Compiler (FPC). Det inkluderer LCL, der er mere eller mindre kompatibel med Delphis VCL. Free Pascal er en GPL'ed compiler, der kører på Linux, Windows, macOS, FreeBSD med flere. Free Pascal Compiler (FPC) er designet til at være i stand til at forstå og compilere Delphi-syntaks, som er OOP. Lazarus er den del af det manglende puslespil, der giver mulighed for at udvikle Delphi-lignende programmer (GUI) på alle ovennævnte platforme.

Java contra Lazarus

About Lazarus I modsætning til programmeringssproget Java, der bestræber sig på at være en kodning, når program afvikles et vilkårligt sted, bestræber Lazarus og Free Pascal Compiler (FPC) sig efter skrivning, at kodningen kan compileres et hvilket som helst sted. Når den samme compiler er tilgængelig for alle ovennævnte operativsystemer (OS), betyder det, at man ikke behøver at foretage nogen nykodning for at fremstille identiske produkter til forskellige operativsystemer (OS).

Om Java hedder det: „Write Once, Run Anywhere“ Om Free Pascal Lazarus Project siges det: „Write Once, Compile Anywhere“. Et Java-program skal dog anvende en fortolker hos klienten (forbrugeren) for at kunne afvikle Java-bytekode.

Lazarus udviklingsmiljø En applikation oprettet ved hjælp af Lazarus på et operativsystem kan generelt oversættes og afvikles på ethvert operativsystem (OS), hvortil der også findes Free Pascal Compiler (FPC). For desktop-applikationer (GUI) kan en enkelt kildekode målrettes Mac, Linux og Windows uden eller næsten uden ændringer i programmeringskoden. Et eksempel er selve udviklingsmijøet Lazarus IDE med én kildekode og tilgængelig til alle større platforme inklusive single board computeren: Raspberry Pi.

Læs om: Free Pascal Compiler (FPC), Lazarus og wiki om Free Pascal Compiler + Lazarus

Installering på Raspberry Pi

Installation af Free Pascal Compiler (FPC) og Lazarus under Raspberry Pi, skriv fra command prompt'en det med fed skrift (logget ind som „root“):

  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get upgrade
  • sudo apt-get install fpc (standard installation af næstnyeste version)

enten:

  • sudo apt-get install lazarus (standard installation af lidt ældre version)

eller:

Filtyper under FPC / Lazarus

Der oprettes en række filer, når et Free Pascal Compiler / Lazarus projekt gemmes, som skal kopieres, hvis det ønskes at kompilere under andet styresystem: https://wiki.lazarus.freepascal.org/file_types

GPIO med WiringPi

Detaljeret grafik for Raspberry Pi pins - GPIO (General-Purpose Input/Output) kan ses her: The RPi GPIO Header - Pin-nummer skal anvendes.

For at styre sensorer, motorer og andet hardware med Raspberry Pi bruges dens pins - så kan WiringPi (kable Pi'ens pins) installeres og afvikles under Free Pascal Compiler / Lazarus med Pascal unit'en: KKwiringPi.pas i ny og min tilrettet version af h2wiringpi.pas (alle-pas-wiringpi-filer.zip), som placeres i egen projektmappe med adgang til følgende procedurer og funktioner, der kan benyttes og testes med LazarusRaspberryPi.

  • GPIO-pins benævnes i Pascal koden med 'p<pin#>' fx. 'p3', når WiringPi procedure / funktioner kaldes. Se oversættelse af portnumre i h2wiringpi.pas (oprindelig wrapper for FPC / Lazarus).
  • Programkode skal compileres og afvikles med „Udfør“ under Lazarus (med GUI) og med „Kør i teminal“ under Lazarus (uden GUI) fra stifinder i Raspberry Pi OS 32 bit.

VLC komponent (Video)

Der findes allerede en indbygget VLC-component under „c:\lazarus\components\vlc“ Afprøv den under „c:\lazarus\components\vlc\test“ plus download „libvlc.dll“ her: https://www.dll-files.com/libvlc.dll.html og placér den i test-mappen for at kunne vise video fra et kompileret Lazarus-program.

HTML komponent

En mulig komponent til at vise simple HTML-filer i et kompileret stykke software udviklet under Lazarus kunne være: https://wiki.freepascal.org/THtmlPort / https://github.com/BerndGabriel/HtmlViewer, som er lavet til udviklingsværktøjet Delphi og tilpasset for Lazarus.

Open Source Lazarus Projects

Hundredvis af „Open Source Lazarus Software Projects“: https://opensourcelibs.com/libs/lazarus og „Components and Code examples“: https://wiki.freepascal.org/Components_and_Code_examples.

Video tutorials

fpc_lazarus.txt · Sidst ændret: 2022/10/11 13:53 af Klaus Kristensen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki