Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


iot

IoT - Internet of Things

Intelligent pære - IoT

Internet of Things (IoT) er en samlebetegnelse for teknologier i en global infrastruktur i informationssamfundet, der gør det muligt at netværke fysiske og virtuelle objekter med hinanden og få dem til at arbejde sammen gennem informations- og kommunikationsteknologier.

Funktioner implementeret med teknologier i „Internet of Things“ muliggør interaktion mellem mennesker og alle elektroniske systemer, der er sat sammen via IT-netværk (fx. Zigbee eller Wifi) og kan støtte menneskers aktiviteter. De stadig mindre indlejrede computere skal støtte mennesker uden at distrahere eller endda bemærke dem, fx. som miniaturiserede computere, såkaldte wearables, integreret direkte i tøj med forskellige sensorer.

Home Assistant

Raspberry Pi Zero - IoT

Med Home Assistant er det muligt at automatisere og styre eget hjem med gratis og open-source software plus via hardware, fx. Raspberry Pi på samme måde som Google Home, Apple HomeKit & Amazon Alexa. Der opnås den klare fordel med Home Assistant, at softwaren + hardware (Raspberry Pi) kan styre eksterne enheder fra mange forskellige producenter, og ikke kun dem der passer til et bestemt stykke kommercielt software & hardware plus tilhørende app, som det fx. er gældende for Google Home, Apple HomeKit & Amazon Alexa. Ved anvendelse af Home Assistant gemmes egne vitale data lokalt i egen husstand og er ikke placeret ude hos kæmpe kommercielle internationale virksomheder, som kan sælge disse data videre til deres kunder el. lign.

iot.txt · Sidst ændret: 2023/02/08 13:50 af Klaus Kristensen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki