Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


planlaegning

Projektplanlægning

To gode mulige måder at styre projekter på - er med anvendelse af Gantt-kort og Kanban-metoden.

Fordele med projektplanlægning ved gruppearbejde er:

  • Det forenkler sporing, rapportering og kommunikation af fremskridt i projektet.
  • Det sikrer, at alle er vidende om opgaver, afhængigheder og deadlines.
  • At det tidligt afslører eventuelle problemer og bekymringer, f.eks. mangel på ressourcer / kompetencer.
  • Det illustrerer afhængighederne mellem opgaverne, der skal udføres.
  • Det kan bruges til at spore fremskridt og identificere problemer tidligt i projektperioden.

Gantt-kort

Gantt-kort

Gantt-kort, -diagram eller -skema er det mest almindelig anvendte til projektplanlægning. En projektplan kan oprettes som Gantt-diagrammer: Eksempel på tidsplanlægning ved rapportskrivning med planlagt og udført arbejde. Gantt-skemaet (planlagt) målt i tid kan sammenlignes med budgettet for én privatøkonomi målt i penge og opfølgning af budgettet kan sammenlignes med Gantt-skemaet (udført). Én tidsplan efter Gantt-metoden kan oprettes i tekstbehandlings- eller regnearkssoftware - sidstnævnte kan fx. findes her: Vertex42 - The guide to Excel in everything.

Kanban-metode

Kanban-metoden

Efter Kanban-metoden sorteres der efter kategorier som „to-do“, „i gang“ og „udført“, hvilket giver et stort overblik for hvilke opgaver, som skal udføres, hvilke er i gang og hvilke tidligere er blevet udført. Et muligt web-baseret organiseringsværktøj til dette kunne være: Trello, der hjælper med at holde styr på projekter efter denne metode. Trello er let at bruge, fleksibelt og kan bruges i alle tænkelige planlægningssituationer.

planlaegning.txt · Sidst ændret: 2022/10/04 23:44 af Klaus Kristensen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki