Brugerværktøjer

Webstedsværktøjer


sensorer

Sensorer

For at kunne udvikle robotter og intelligente IoT-systemer, er det hensigtsmæssigt at kunne registrere data fra omgivelserne. Disse data kan optages via forskellige sensorer, som derefter registreres af systemet. Der findes en mængde færdigudviklede sensorer både til brug for tilslutning på Arduinos digitale & analoge inputporte og på Raspberry Pi's GPIO-pins (General-purpose input / output):

Temperatursensor

Termometer En temperatursensor er en elektronisk enhed, der måler temperaturen i eget miljø og konverterer inputdataene til elektroniske data til registrering, overvågning eller signal temperaturændringer. Der er mange forskellige typer temperatursensorer. Nogle temperatursensorer kræver direkte kontakt med det fysiske objekt, der overvåges (kontakt-temperatursensorer), mens andre indirekte måler temperaturen på et objekt (ikke-kontakt-temperatursensorer).

Afstandssensor

En afstandssensor er en ikke-berøringssensor, der registrerer tilstedeværelsen af et objekt (ofte benævnt „målet“), når målet kommer ind i sensorens felt. Afhængig af typen af afstandssensor, kan lyd, lys, infrarød stråling (IR) eller elektromagnetiske felter anvendes af sensoren til at detektere et mål. Afstandssensorer bruges i telefoner, genvindingsanlæg, selvkørende biler, luftfartøjsystemer og samlebånd. Der er mange typer afstandssensorer, og de fornemmer hver især mål på forskellige måder. De to mest almindeligt anvendte afstandssensor er den induktive og den kapacitive afstandssensor.

Accelerometer

Internet of Things Et accelerometer er en elektronisk sensor, der måler accelerationskræfterne, der virker på et objekt, for at bestemme objektets position i rummet og overvåge objektets bevægelse. Acceleration, som er en vektormængde (størrelse og retning), er ændringshastigheden for et objekts hastighed (hastighed er forskydningen af objektet divideret med ændringen i tid).

IR-sensor (infrarød sensor)

En infrarød (IR) sensor er en elektronisk enhed, der måler og registrerer infrarød stråling i det omgivende miljø. Infrarød stråling blev ved et uheld opdaget af en astronom ved navn William Herchel i 1800. Mens han målte temperaturen på hver lysfarve (adskilt af et prisme), bemærkede han, at temperaturen lige uden for det røde lys var højest. IR er usynlig for det menneskelige øje, da dets bølgelængde er længere end synligt lys (skønt det stadig er på det samme elektromagnetiske spektrum). Alt, der udsender varme (alt, hvad der har en temperatur over omkring fem grader Kelvin) afgiver infrarød stråling.

Lyssensor

Rød LED diode Lyssensorer er fotoelektriske enheder, der konverterer lysenergi (fotoner), hvad enten det er synligt eller infrarødt lys til et elektrisk (elektroner) signal.

Tryksensor

En trykføler er en elektronisk enhed, der registrerer, regulerer eller overvåger tryk og konverterer disse fysiske data til et elektronisk signal. Tryk er defineret som mængden af én kraft (udøvet af en væske eller gas), der påføres en enhed af et areal (P = F / A), og den traditionelle trykenhed er Pascal (som er en Newton per kvadratmeter). Tryksensorer bruger ofte piezoelektrisk teknologi, da piezoelektriske elementer afgiver en elektrisk ladning, der er proportional med den spænding (fremkaldt af tryk), de oplever.

Ultralydsensor

En ultralydssensor er en elektronisk enhed, der måler afstanden til et målobjekt ved at udsende ultralyds bølger og konverterer den reflekterede lyd til et elektrisk signal. Ultralydbølger bevæger sig hurtigere end hastigheden på hørbar lyd (dvs. lyden, som mennesket kan høre).

sensorer.txt · Sidst ændret: 2021/08/01 13:25 af Klaus Kristensen

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki